Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Ailwampiad Toiledau Merched CA2 / KS2 Girls' Toilet Refurbishment

Mae'r gwaith o ailwampio toiledau merched CA2 wedi dod i ben, gyda'r toiledau newydd yn plesio yn fawr iawn. Diolch i'r Cyngor Ysgol am eu syniadau creadigol nhw ac yn arbennig i 'Ffrindiau Ysgol Gymraeg Pontybrenin' am eu haelioni yn ariannu'r gwaith.

 

The work of refurbishing the KS2 girls' toilets has been completed, with the new toilets being a big hit. Thank you to the School Council for their creative ideas and particularly to the 'Friends of Ysgol Gymraeg Pontybrenin' for the generosity in funding the work.  (27/2/17)

Top