Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Ailgylchu yn Abertawe

 Diolch i Thomas o dìm Ailgylchu Abertawe am roi cyngor ar Ailgylchu i holl blant yr ysgol. Roedd y plant wedi mwynhau y stori yn arw.

 

Thank you to Thomas from the Recycle 4 Swansea team who gave us advice on what to recycle. Michael Recycle and Sammy Seagull were huge hits too!

Top