Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Adnewyddu Toiledau Bechgyn CA2 / KS2 Boys' Toilet Makeover

Toiledau Bechgyn CA2 wedi cael bach o adnewyddiad yn dilyn sylwadau cenfigennus am doiledau newydd Merched CA2. Mae pawb yn hapus nawr!

 

The KS2 Boys' toilets has had a bit of a makeover following envious looks in the direction of the newly refurbished KS2 Girls' toilets. Everybody's happy now! (4/5/17)

Top