Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Traws-gwlad / Cross-country

Llongyfarchiadau i dîm traws-gwlad Blwyddyn 5&6 am eu hymdrechion yng nghystadleuaeth traws-gwlad ysgolion Abertawe ar gaeau'r Elba heddiw. Hyfryd oedd gweld cymaint o ddisbyblion yn rhedeg gan gwên ar eu gwynebau, er gwaethaf y tywydd diflas. Da iawn chi!

 

Congratulations to our Year 5&6 cross-country team on their efforts at today's Swansea school's cross-country meet at the Elba Playing Fields. It was wonderful to see so many pupils running with a smile on their faces, despite the miserable weather. Da iawn chi!  (23/10/17)

Top