Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Arweinwyr Digidol / Digital Leaders

Dewiniad Digidol 2018/19

Maniffesto y Dewiniaid Digidol 2017/18. Defnyddiwch eich manylion HWB i weld ein maniffesto! ~ Use your HWB details to see our manifesto!

Cystadleuaeth Menter Ysgolion Y Dreftadaeth Gymreig - The Welsh Heritage Schools Initiative Competition

Still image for this video
Dyma brosiect digidol y Dewiniaid Digidol ar gyfer y cystadleuaeth. Defnyddiodd y plant yr app 'Green Screen by Do Ink' -Here is the project by the Dewiniaid Digidol for the competition. The children used the app 'Green Screen by Do Ink'.

Gweithdai Mrs Fewings

Top