Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

e-Ddiogelwch / e-Safety

 

             

E-Ddiogelwch a Sut i fod yn Ddiogel Arlein  /   E-Safety and How to be Safe Online

 

Rydym yn Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin yma i'ch helpu i fod yn ddiogel ar lein. Cymer amser i ddarllen a gwylio y wybodaeth isod. Mae'n bwysig dy fod yn dilyn y rheolau yma POB DYDD yn yr ysgol ac adref.

 

We here at Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin are here to help you be safe online. Take time to read and watch the information below. It's important that you follow these rules EVERY DAY in school and at home. 

E-Ddiogelwch YGG Pontybrenin E-Safety

Uploaded by YGGPontybrenin on 2015-02-27.

   

          

           

                   

 

Top