Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Sgiliau 'Bushcraft' / Bushcraft Skills

Joiodd Blwyddyn 4 mas draw yng nghwmni Andrew Price o Dryad Bushcraft heddiw wrth ddatblygu sgiliau elfennol 'bushcraft'. Diolch i Andrew, 'Bear Grylls Cymru', mae gan ein disgyblion llawer gwell dealltwriaeth o'r sgiliau sylfaenol sydd eu hangen i oroesu mewn argyfwng. 

 

Year 4 had a wonderful time in the company of Andrew Price from Dryad Bushcraft today, learning all about the basics of bushcraft survival. Thanks to the 'Welsh Bear Grylls', our pupils now have a far better grasp of the basic skills needed to survive in an emergency. Diolch Andrew! (9/2/22)

Top