Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Rygbi Ysgolion Ardal Llwchwr D11 / Loughor Schools District Rugby U11

Llongyfarchiadau mawr i Jake, Ollie, Isaac B, Isaac L, William a Logan ar gael eu dewis i gynrychioli Ysgolion Ardal Llwchwr Rygbi D11 yn dilyn cystadlu brwd yn nhreialon diweddar. Dymuniadau gorau i chi a'r tîm am y tymor i ddod.

 

Congratulations to Jake, Ollie, Isaac B, Isaac L, William and Logan on being chosen to represent Loughor District Schools Rugby U11 following the recent trials which were hotly contested. Good luck to them for the coming season.  (19/11/21)

Top