Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn โ€“ Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Etholiadau Cyngor Ysgol, Pwyllgor Eco a Phwyllgor Lles / Elections for School Council, Eco Committee and Welfare Committee

Da iawnย i bawb a fu'n ymdrechu yn ddiweddarย i gael eu hethol i'n cynghorau a phwyllgorau amrywiol a llongyfarchiadau mawrย i'r disgyblion hynny a fu'n llwyddiannus yn dilyn etholiadau heddiw. Clywon ni lawer o syniadau arbennig (ac anarferol!) ar sutย i ddatblygu'r ysgol ac edrychwn ymlaen at gydweithio'n agos gyda'r ymgeiswyr llwyddiannusย i wireddu'r syniadau hynny.ย ย ย ย 

ย 

Well done to all those pupils who campaigned for our various pupil councils and committees recently and congratulations to all those who where elected following today's elections. We heard some wonderful (and unusual!)ย ideas for developingย the school and look forward to working closely with the successful candidates inย putting these ideas into action. (22/9/17)ย 

Top