Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Dydd Gwyl Dewi / St David's Day

Dathlwyd ein Cymreictod ar Ddydd Gŵyl Dewi unwaith eto eleni gyda'n  Eisteddfod Ysgol blynyddol. Hyfryd oedd gweld a chlywed cymaint o blant yn arddangos eu talentau, gyda chystadlu brwd ym mhob catagori. Roeddwn yn ffodus iawn i gael beirniaid mor ddeallus a pharod yn Mrs Margaret Williams a Mrs Catrin Stevens, aelodau o Gorff Llywodraethu yr ysgol, i ddewis enillwyr pob categori. Da iawn i bawb a gymerodd rhan.    

 

We celebrated our patriotism on St David's Day yet again this year with our annual School Eisteddfod. It was wonderful to see and hear so many pupils displaying their talents, with a variety of competitions being hotly contested. Thankfully, we had two willing judges in Mrs Margaret Williams and Mrs Catrin Stevens, both members of the school Governing Body, to select the winners from each category. Well done to everyone who took part. (1/3/17)   

Top