Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Diwrnod Cynnal a Chadw / Maintenance Day

Diolch yn fawr iawn i'r 6 riant (a'u plant!) daeth i gefnogi ein diwrnod Cynnal a Chadw heddiw. Er mai siomedig iawn oedd y niferoedd o feddwl bod bron i 600 o ddigyblion yn yr ysgol, llwyddon ni beintio, chwynnu a thacluso tipyn. Gyda phob tebygrwydd y bydd cyllidebau ysgolion yn tynhau dros y blynyddoedd nesaf, mae'n holl bwysig ein bod ni'n gwneud cymaint ag y gallwn ein hunain er mwyn osgoi gorfod gwario arian yr ysgol yn ddi-angen. Os na lwyddoch chi fynychu y tro hwn, byddwn yn cynnal diwrnod arall tebyg ym mis Ebrill. 

 

A huge thank you to the 6 parents (and their children!) who came along and supported our Maintenance Day today. Whilst the turnout was very disappointing considering we have almost 600 pupils at the school, we succeeded in painting, weeding and tidying a lot. With schools’ budgets expected to decrease considerably in real terms in the coming years, it’s vitally important that we do what we can ‘in house’, rather than spending the school’s money needlessly. If you didn’t manage to come along on this occasion, we hope to organise another maintenance day in April. (12/11/22)

Top