Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Disgo'r Meithrin / Nursery Disco

Gyda'u ffrogiau disglair a'u crysau smart, cafodd plant y Meithrin amser arbennig yn ein disgo heno, gyda mwyafrif y disgyblion (a'r staff!) yn dangos eu doniau dawnsio. Diolch yn fawr iawn i bawb a gefnogodd y noson, yn arbennig gwirfoddolwyr 'Ffrindiau YGG Pontybrenin' am drefnu'r digwyddiad. 

 

With their glitzy dresses and smart shirts, the Nursery pupils had a fantastic time at this evening's disco, with most pupils (and staff!) hitting the dance floor and showcasing their moves. Thank you to everyone who supported the evening, particularly the volunteers from 'The Friends of YGG Pontybrenin' for organising the event. (8/6/17)

Top