Menu
Home Page

Gweithdai NSPCC Workshops

Diolch yn fawr iawn i Glenys o'r NSPCC am addysgu ni sut i gadw'n ddiogel heddiw. Clywodd pawb negeseuon pwysig yn y gwasanaeth yn ogystal â chymryd rhan mewn gweithdai dosbarth.

 

Thank you to Glenys from the NSPCC for teaching us how to stay safe today. All our pupils heard some very important messages in the assembly and also took part in individual class workshops.  (7/12/16)

Top