Menu
Home Page

Newyddion / News

29.9.17

Bore Coffi Macmillan / Macmillan Coffee Morning

 

Cawsom fore coffi hynod o lwyddiannus unwaith eto eleni! Roedd y plant wrth eu boddau gyda'u cacennau blasus, gyda'r arian yn mynd tuag at elusen fuddiol.

 

We had an extremely successful coffee morning once again this year! The children were over the moon with their tasty treats. Their contributions are appreciated and will aid a worthwhile charity.

 

 

 

Picture 1

Top