Menu
Home Page

Addysg Gorfforol / Physical Education

Picture 1
Picture 2
Picture 3

Mae ein gwersi Addysg Gorfforol bob prynhawn dydd Mawrth (sesiwn tu fewn) a bore dydd Mercher (sesiwn tu fas). Os gwelwch yn dda, danfonwch eich plentyn i mewn i'r ysgol gyda dillad addas ar y diwrnodau yma. Diolch.

 

Our Physical Education lessons will be held every Tuesday afternoon (indoor session) and Wednesday morning (outdoor session). If you would be so kind as to send your children into school with suitable clothing on these days. Thank you.

Top