Menu
Home Page

Blwyddyn 1 - Miss White

                       
Picture 1
Picture 2
Picture 1
Picture 2
Picture 1
Picture 1
Picture 1
Picture 1
Picture 1
Picture 1

Ein taith i Techniquest!

Ein taith i Techniquest! 1
Ein taith i Techniquest! 2
Ein taith i Techniquest! 3
Ein taith i Techniquest! 4
Ein taith i Techniquest! 5
Ein taith i Techniquest! 6
Ein taith i Techniquest! 7
Ein taith i Techniquest! 8
Ein taith i Techniquest! 9
Ein taith i Techniquest! 10
Ein taith i Techniquest! 11
Ein taith i Techniquest! 12
Ein taith i Techniquest! 13
Ein taith i Techniquest! 14
Ein taith i Techniquest! 15
Ein taith i Techniquest! 16
Ein taith i Techniquest! 17
Ein taith i Techniquest! 18
Ein taith i Techniquest! 19
Ein taith i Techniquest! 20
Ein taith i Techniquest! 21
Ein taith i Techniquest! 22
Ein taith i Techniquest! 23
Ein taith i Techniquest! 24
Ein taith i Techniquest! 25
Ein taith i Techniquest! 26
Ein taith i Techniquest! 27
Ein taith i Techniquest! 28
Ein taith i Techniquest! 29
Ein taith i Techniquest! 30
Ein taith i Techniquest! 31
Ein taith i Techniquest! 32
Ein taith i Techniquest! 33
Ein taith i Techniquest! 34
Ein taith i Techniquest! 35
Ein taith i Techniquest! 36
Ein taith i Techniquest! 37
Ein taith i Techniquest! 38
Ein taith i Techniquest! 39
Ein taith i Techniquest! 40
Ein taith i Techniquest! 41
Ein taith i Techniquest! 42
Ein taith i Techniquest! 43
Ein taith i Techniquest! 44
Ein taith i Techniquest! 45
Ein taith i Techniquest! 46
Ein taith i Techniquest! 47

Fel corachod bach, rydym yn canu wrth weithio! We like to sing while we work, like little elves!

Still image for this video
Picture 1

Rydyn ni’n dwlu canu yn ein dosbarth ni! Mae canu o flaen y dosbarth yn codi ein hyder. We enjoy having a sing-song in our class! Singing in front of the class improves our confidence.

Still image for this video

A73491D8-74EC-47B6-A0B2-C38D2FDE21AE.MOV

Still image for this video
Picture 1

Join yn ein parti Nadolig! Enjoying in our Christmas party!

Still image for this video

Rydyn ni’n dwlu dawnsio! We love dancing!

Still image for this video
Picture 1
Picture 1
Picture 1
Picture 1
Picture 1
Picture 1
Picture 1
Picture 1
Picture 2
Picture 1
Picture 1
Picture 1
Picture 1
Picture 1
Picture 1
Picture 1
Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5
Picture 6
Picture 7
Picture 8
Picture 9
Picture 10
Picture 11
Picture 12
Picture 13
Picture 14
Picture 15
Picture 1
Picture 2
Picture 3

Dyma ein ffrind Iestyn Iaith. Mae e'n helpu cywiro ein iaith Gymraeg./ This is our friend Iestyn Iaith. He ensures that we are using the correct Welsh every day.

Dyma ein ffrind Iestyn Iaith. Mae e'n helpu cywiro ein iaith Gymraeg./ This is our friend Iestyn Iaith. He ensures that we are using the correct Welsh every day. 1

Gwnaethom llawer o waith ar y llyfr 'Y Tri Mochyn Bach'./ We did lots of work on the book 'The Three Little Pigs'.

Gwnaethom llawer o waith ar y llyfr 'Y Tri Mochyn Bach'./ We did lots of work on the book 'The Three Little Pigs'. 1

Rydym yn un teulu mawr yn ein dosbarth ni! We are one big family in our class!

Rydym yn un teulu mawr yn ein dosbarth ni! We are one big family in our class! 1

Fi a Fy Nheulu! Me and My Family!

Fi a Fy Nheulu! Me and My Family!  1

Ein wal teimladau. Rydym yn nodi sut rydym yn teimlo pob bore./ Our feelings wall. Every morning we note how we are feeling. Our feelings will often change throughout the day.

Ein wal teimladau. Rydym yn nodi sut rydym yn teimlo pob bore./ Our feelings wall. Every morning we note how we are feeling. Our feelings will often change throughout the day. 1

Ein wal Hawliau Plant. Mae 'Seren yr Wythnos' yn cael ei osod yn yr haul./ Our Children's Rights wall. The 'Star of the Week' gets placed in the sun.

Ein wal Hawliau Plant. Mae 'Seren yr Wythnos' yn cael ei osod yn yr haul./ Our Children's Rights wall. The 'Star of the Week' gets placed in the sun. 1
Picture 1

Ein taith i Llyfrgell Gorseinon/ Our visit to Gorseinon Library.

Ein taith i Llyfrgell Gorseinon/ Our visit to Gorseinon Library. 1
Ein taith i Llyfrgell Gorseinon/ Our visit to Gorseinon Library. 2
Ein taith i Llyfrgell Gorseinon/ Our visit to Gorseinon Library. 3

Thema-Ditectif Leol. (Pobl Sy'n Ein Helpu) Mae dynion tân yn ein helpu ni. Daeth dynion tân i ymweld â ni yn yr ysgol ac eisteddon ni yn yr injan dân! WAW! Topic-Community Detective. (People Who Help Us) Firefighters help us. We were lucky enough to receive a visit from these kind firemen and we got to sit in the fire engine! WAW!

Thema-Ditectif Leol. (Pobl Sy'n Ein Helpu) Mae dynion tân yn ein helpu ni. Daeth dynion tân i ymweld â ni yn yr ysgol ac eisteddon ni yn yr  injan dân! WAW! Topic-Community Detective. (People Who Help Us) Firefighters help us. We were lucky enough to receive a visit from these kind firemen and we got to sit in the fire engine! WAW!   1
Thema-Ditectif Leol. (Pobl Sy'n Ein Helpu) Mae dynion tân yn ein helpu ni. Daeth dynion tân i ymweld â ni yn yr ysgol ac eisteddon ni yn yr  injan dân! WAW! Topic-Community Detective. (People Who Help Us) Firefighters help us. We were lucky enough to receive a visit from these kind firemen and we got to sit in the fire engine! WAW!   2

Cawsom gyfle i ddefnyddio'r bibell ddŵr! Am ddiwrnod hwyl a sbri! We had the chance to use the water hose! What a fun day we had!

Cawsom gyfle i ddefnyddio'r bibell ddŵr! Am ddiwrnod hwyl a sbri! We had the chance to use the water hose! What a fun day we had! 1
Cawsom gyfle i ddefnyddio'r bibell ddŵr! Am ddiwrnod hwyl a sbri! We had the chance to use the water hose! What a fun day we had! 2
Picture 1
Picture 2

3/10/17 Enillodd ein dosbarth y wobr am bresenoldeb uchaf yr wythnos! Our class won the trophy for the highest attendance this week!

3/10/17 Enillodd ein dosbarth y wobr am bresenoldeb uchaf yr wythnos! Our class won the trophy for the highest attendance this week! 1
Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5
Picture 6
Picture 7
Picture 8
Picture 9
Top