Menu
Home Page

Gwybodaeth Bwysig / Key Information

Prosbectws Ysgol / School Prospectus

Targedau Cynllun Datbygu Ysgol 2016-17 School Development Plan Targets

Grant Amddifadedd Disgyblion 16-17 / Pupil Deprivation Grant 2016-17

Adroddiad Blynyddol y Llywodraethwyr 2015-16 / Governors' Annual Report 2015-16

Ffurflen manylion cyswllt disgyblion - Pupil contact details' form (ROPA)

Gwybodaeth i rieni - Profion darllen a rhifedd / Information for parents - Literacy and Numeracy tests

Adroddiad Arolwg Estyn 2010

Cynllun Cyhoeddiadau / Publication Scheme

Top