Menu
Home Page

Yr Ynys - The Island

Thema tymor yr Hydref - Autumn term theme

Rhestr diemwnt / Diamond ranking

 

I ddechrau'r thema newydd cafodd Blwyddyn 3 neges mewn potel! Llythyr hynod o bwysig o Gapten Carwyn. Dyma'r llythyr ar ffurf cod QR:

To start the new theme Year 3 received a message a bottle. It was a very important message from Captain Carwyn. Here's a copy of the letter in a QR code:

 

 

Ar ôl darllen y llythyr, cafodd y dosbarth cipolwg o beth oedd yn y cyst drysor. Yna, roedd yn rhaid iddyn nhw ddewis 9 eitem o'r cyst er mwyn helpu Capten Carwyn i fyw ar yr ynys a'u trefnu yn ôl defnyddioldeb. Dyma luniau o'r wers:

After reading the letter, the class got the opportunity to have a look at the contents of the treasure chest. Then, they had to choose 9 items from the chest to help Captain Carwyn live on the island and organise in order of usefulness. Here are some photos from the lesson:

Rysáit trofanol / Tropical recipe

Un o weithgareddau gwaith cartref yr hanner tymor yma oedd coginio rysáit trofannol a'i ddod i’w rhannu gyda’r dosbarth! Dyma sampl o'r holl fwyd blasus sydd wedi cyrraedd y dosbarth:

One of the home work activities during this half term was to cook a tropical recipe and to bring it in and share with the class! Here is a sample of the tasty food:

 

              

       Cwcis trofannol             Salad ffrwyth trofannol        Hwb egni trofannol

          Tropical cookies                           Tropical fruit salad                  Tropical energy boosts

 

              

       Myffins banana               Treiffl trofannol               Pitsa Hawaiaidd

      Banana muffins                               A tropical trifle                            Hawaiian pizza

 

              

      Pinafal wedi rhostio              Cacen trofannol                Iâ cneuen goco   

         Roasted pineapple                               Tropical cake                   Coconut ice    

 

              Cacen gaws pinafal a chneuen goco        Cacennau trofannol         Cebabs ffrwyth trofannol

      Pineapple and coconut cheescake                   Tropical fairy cakes                         Tropical fruit kebabs

 

       Gwledd trofanol

                 A tropical feast

 

     

        Bisgedi lemwn

              Lemon biscuits 

Top