Menu
Home Page

Blwyddyn 5- Miss Williams

Y disgyblion yn dangos parch yn ystod ein munud o dawelwch ar ôl dysgu am Sul y Cofio.....

Still image for this video

Hanner tymor prysur a chyffrous! A busy and exciting half term!

Hanner tymor prysur a chyffrous! A busy and exciting half term! 1
Hanner tymor prysur a chyffrous! A busy and exciting half term! 2
Hanner tymor prysur a chyffrous! A busy and exciting half term! 3
Hanner tymor prysur a chyffrous! A busy and exciting half term! 4
Hanner tymor prysur a chyffrous! A busy and exciting half term! 5
Hanner tymor prysur a chyffrous! A busy and exciting half term! 6
Hanner tymor prysur a chyffrous! A busy and exciting half term! 7
Hanner tymor prysur a chyffrous! A busy and exciting half term! 8
Hanner tymor prysur a chyffrous! A busy and exciting half term! 9
Hanner tymor prysur a chyffrous! A busy and exciting half term! 10
Hanner tymor prysur a chyffrous! A busy and exciting half term! 11
Hanner tymor prysur a chyffrous! A busy and exciting half term! 12
Hanner tymor prysur a chyffrous! A busy and exciting half term! 13
Hanner tymor prysur a chyffrous! A busy and exciting half term! 14
Hanner tymor prysur a chyffrous! A busy and exciting half term! 15
Hanner tymor prysur a chyffrous! A busy and exciting half term! 16
Hanner tymor prysur a chyffrous! A busy and exciting half term! 17
Hanner tymor prysur a chyffrous! A busy and exciting half term! 18
Hanner tymor prysur a chyffrous! A busy and exciting half term! 19
Hanner tymor prysur a chyffrous! A busy and exciting half term! 20
Hanner tymor prysur a chyffrous! A busy and exciting half term! 21
Hanner tymor prysur a chyffrous! A busy and exciting half term! 22
Hanner tymor prysur a chyffrous! A busy and exciting half term! 23
Hanner tymor prysur a chyffrous! A busy and exciting half term! 24
Hanner tymor prysur a chyffrous! A busy and exciting half term! 25
Hanner tymor prysur a chyffrous! A busy and exciting half term! 26
Hanner tymor prysur a chyffrous! A busy and exciting half term! 27
Hanner tymor prysur a chyffrous! A busy and exciting half term! 28

trim.78DD4FE3-7F69-41F1-A774-F696C5654D9B.MOV

Still image for this video

trim.D4C04FA8-A86F-4E94-A7D3-AF87B8132FF2.MOV

Still image for this video

Diolch i bawb wnaeth gefnogi ein noson ffilm heno. Wythnos prysur o gynllunio wedi talu fordd. Da iawn chi disgyblion dosbarthiadau Mrs Davies/ Miss Jones a Miss Williams. Wythnos entrepreneuriaeth llwyddiannus. 🎬✅

 

Thank you to all who supported our film night tonight. A very busy week of planning has paid off. A big well done to Mrs Davies/ Miss Jones' class and Miss Williams' class. A successful entrepreneurial week. 🎬✅

Noson Ffilm

Noson Ffilm 1
Noson Ffilm 2

Entrepreneuriaid win dosbarth yn cynllunio eu noson film.🎬

Top