Menu
Home Page

Rhifedd / Numeracy

Yr tymor yma byddwn yn ffocysu ar y canlynol o fewn ein gwersi Mathemateg /

During this half term we will be focusing on the following during our maths lessons:             

 

  • Dysgu tablau 2,5,10,3 a 4 / Learn times tables 2,5,10,3 and 4 

   

  • Ysgrifennu rhifau hyd at fil / Writing number to a thousand 

 

  • Adio a thynnu 1, 10, 100 at unrhyw rif / Adding and subtracting 1,10 and 100 at any number

 

  • Amcangyfrif i'r 10 a'r 100 agosaf/ Estimating to the nearest 10, 100   

   

  • Cyfri ymlaen ac yn ol mewn camau sy'n ailadrodd / Count forwards and backwards in repetitive steps       

                                                                                                                                                     

  • Defnyddio araian i dalu am a chyfri newid hyd at £5 / Use money to pay for items and calculate change up to £10                                                                                                                                                               
  • Lluosi a rhannu gyda 10,100 a 1000 / Multiplying and dividing by 10, 100 and 100   

 

  • Mesur hyd i'r hanner cm agosaf/ Measure length to the nearest half cm

 

  • Darllen yr amser ar gloc analog a digidol i'r pum munud agosaf/ Tell the time on an analogue and digital clock to the nearest five minutes.     

       

  • Adnabod enwau a phriodweddau siapau 2D a 3D / Recognise names and properties of 2D and 3D shapes                                                                                                                                                                                     
Top