Menu
Home Page

Llythrennedd/ Literacy

Dros yr hanner tymor yma byddwn yn ffocysu ar y canlynol /

During this half term we will be focusing on the following:

Sillafu / Spelling

Bydd angen i chi ddysgu sut i sillafu y geiriau canlynol yn gywir / You will need to learn how to spell the following words correctly:

***

Bydd cwis sillafu wythnosol ar ddydd Gwener. / There will be a weekly spelling quiz on a Friday.

 

Darllen / Reading

Mae gan bob disgybl lyfr darllen (Cymraeg neu Saesneg) a bydd disgwyl iddynt ddarllen eu llyfr darllen am gyfnod bob nos er mwyn gwella eu sgiliau darllen a dadansoddi. Mae angen dod a'r llyfr darllen i'r ysgol yn ddyddiol. / Each pupil has a reading book (Welsh or English) and they are expected bring the book to school each day and read each evening to assist with reading and analytical skills. 

 

Ysgrifennu / Writing

Yn ystod yr hanner tymor yma byddwn yn creu darnau ysgrifenedig o fewn y genre Dwyn i gof ac Adroddiad. / During this half term we will be writing within the Report and Recount writing genres.

Top