Menu
Home Page

Rhifedd / Numeracy

Y tymor yma byddwn yn ffocysu ar y canlynol o fewn ein gwersi Mathemateg:

During this term we will be focusing on the following during our Maths lessons:             

 

 • Dysgu tablau 2, 5, 10, 3, 4.
 • Learn times tables 2, 5, 10, 3, 4.                                                                                                  
 • Ysgrifennu rhifau hyd at ddeg mil.
 • Writing numbers to ten thousand. 

 

 • Adio a thynnu 1, 10 a 100 at unrhyw rif.
 • Adding and subtracting 1, 10 and 100 to any number.                                                                                              
 • Amcangyfrif i'r 10 a'r 100 agosaf.
 • Estimating to the nearest 10 and 100.                                                                                                                                                                                                
 • Cyfri ymlaen ac yn ol mewn camau sy'n ailadrodd.
 • Count forwards and backwards in repetitive steps.                                                                                                                                                                                                                   
 • Defnyddio arian i dalu am a chyfri newid hyd at £10.
 • Using money to pay and calculate change up to £10.

 

 • Mesur hyd i'r mm agosaf.
 • Measuring length to the nearest mm. 

 

 • Darllen yr amser ar gloc analog a digidol i'r munud agosaf.
 • Tell the time on an analogue and digital clock to the nearest minute.

 

 • Adnabod enwau a phriodweddau siapau 2D a 3D. 
 • Recognise names and properties of 2D and 3D shapes.     
Top