Menu
Home Page

Llythrennedd/ Literacy

O fewn y tymor nesaf byddwn yn ffocysu ar y canlynol / 

During this term we will be focusing on the following:  

 

Darllen / Reading

Mae gan bob disgybl lyfr darllen (Cymraeg a Saesneg) a bydd disgwyl iddynt ddarllen eu llyfr darllen am gyfnod bob nos er mwyn gwella eu sgiliau darllen a dadansoddi. Mae angen dod a'r llyfr darllen i'r ysgol yn ddyddiol. 

Each pupil has a reading book (Welsh and English) and they are expected bring the book to school each day and read each evening to assist with reading and analytical skills. 

 

Ysgrifennu / Writing

Yn ystod yr tymor yma byddwn yn creu darnau ysgrifenedig o fewn y genre Dwyn i Gof.  

During this half term we will be writing within the Recount writing genres.

Top