Menu
Home Page

Rhifedd/ Numeracy

Y tymor yma byddwn yn ffocysu ar y canlynol o fewn ein gwersi Mathemateg 

During this term we will be focusing on the following during our Maths lessons:             

 

  • Dysgu tablau hyd at 2, 5, 10, 3 a 4 / Learn times tables up to 2, 5, 10, 3 and 4;

 

  • Ysgrifennu rhifau hyd at fil / Writing number to a thousand;

 

  • Adio a thynnu 1, 10 a 100 at unrhyw rif / Adding and subtracting 1, 10 and 100 at any number;

 

  • Amcangyfrif i'r 10 a'r 100 agosaf / Estimating to the nearest 10 and 100;

 

  • Defnyddio arian i dalu am a chyfri newid hyd at £5 / Use money to pay for items and calculate change up to £5;

 

  • Mesur hyd i'r hanner cm agosaf / Measure length to the nearest half cm;

 

  • Darllen yr amser ar gloc analog a digidol i'r pum munud agosaf / Tell the time on an analogue and digital clock to the nearest five minutes;

 

  • Adnabod enwau a phriodweddau siapau 2D a 3D / Recognise names and properties of 2D and 3D shapes.
Top