Menu
Home Page

Lluniau / Pictures

Llongyfarchiadau!

Congratulations!

 

Da iawn i'r ddwy enillydd ein cystadleuaeth 'Hawl y Mis'. Y dasg oedd i greu poster lliwgar a deniadol a oedd yn cyfleu Hawl Mis Mai yn glir. Roedd llawer o geisiadau o safon uchel iawn, ond penderfynodd y Pwyllgor Lles mai'r posteri isod oedd yn fuddugol. Os hoffech gystadlu, cadwch lygaid allan am Hawl Mis Mehefin nesaf!  

 

A huge well done to the winners of our 'Right of the Month' competition. Their task was to create a colourful, eye-catching poster that clearly displayed this month's right. Many of the posters were of a very high standard, but in the end the Welfare Committee decided that the posters below were worthy winners. Keep an eye out for June's Right of the Month if you wish to enter!

Picture 1
Picture 2
Picture 3
Top