Menu
Home Page

Blwyddyn 3 a 4

Gweithdy 'Cadw'n Smart' / 'Keeping Smart' workshop

Daeth PC Bowen i ymweld â ni heddiw er mwyn codi ymwybyddiaeth am gadw'n smart ar-lein. Gwnaethom ddysgu llawer yn cynnwys cyngor ar sut i greu cyfrinair cryf! Cewch hyd i ddolen schoolbeat.org isod:

PC Bowen came to visit us today to raise awareness of how to keep smart on-line. We learnt a lot including tips of how to create a strong password. You can find a link to the schoolbeat.org website below:

Arwyddo'r cytundeb/Signing the agreement

         

 

                                    

Er mwyn dwyn sylw i ddiogelwch ar y we, fuodd Blwyddyn 3 wrthi'n meddwl am reolau aur i gyfeirio atynt wrth ddefnyddio'r we yn ddiogel. Gwelir rhai o'u hawgrymiadau yn y pwynt pŵer isod #SID2017

In order to raise awareness for 'Safer Internet Day'  Year 3 thought of some golden rules. These rules will help us all use the Internet safely. Below you will see some of their suggestions via a PowerPoint presentation # SID2017

 

Top