Menu
Home Page

Sillafu / Spelling

SillafuSpelling

Bydd angen i chi ddysgu sut i sillafu y geiriau canlynol yn gywir:

You will need to learn how to spell the following words correctly:

 

 

Top