Menu
Home Page

Blwyddyn 4- Miss Walker

Picture 1

Yma, cewch yr holl wybodaeth sydd angen arnoch am yr hyn sydd yn digwydd yn nosbarth Miss Walker.

 

Here, you will find all the information you need about what's happening in Miss Walker's class.

Wythnos Dylunio a Thechnoleg

Design and Technology Week

 

Tasg y disgyblion yr wythnos hon oedd i gynllunio a chreu pont a fyddai’n dal pwysau. Byddai Isambard Kingdom Brunel ei hun yn falch iawn o’r pontydd yma! 

 

The children’s task this week was to plan and create a bridge that would hold weight. Isambard Kingdom Brunel himself would be proud! 

Naid Noddedig

Sponsored Bounce

 

Diolch yn fawr i bawb a gasglodd arian ar gyfer ein naid noddedig. Roedd y plant wrth eu boddau ar y trampolînau!

 

Thank you to everyone who collected money for our sponsored bounce. The children were over the moon on the trampolines!

Basgedi Pasg

Easter Baskets

 

Rydym wedi bod yn brysur yn paratoi ar gyfer gwyliau’r Pasg yn ein gwersi celf.

 

We have been busy preparing for the Easter holidays during our art lessons. 

 

 

Top