Menu
Home Page

Blwyddyn 3 a 4

Cynllunio cartref Eco newydd / Designing a new Eco home

Derbyniodd Blwyddyn 3 neges mewn potel o Gapten Carwyn. Gofynnodd Capten Carwyn i Flwyddyn 3 ei helpu i gynllunio cartref eco newydd ar ei ynys. Rhaid oedd cynnwys 2 ffynhonnell egni adnewyddadwy. Felly, i ddechrau gwnaethom ganolbwyntio ar ddysgu mwy am egni adnewyddadwy drwy ddarganfod sut mae'r ffynonellau yn gweithio a'u manteision ac anfanteision:

Year 3 received a message in a bottle from Captain Carwyn. The message asked if they could help Captain Carwyn design a new eco home on his island. The design needed to include 2 renewable energy sources therefore we learned more about the different renewable energy sources, how they work and their advantages and disadvantages:

Ailgylchu Recycling

Er mwyn paratoi ar gyfer ymholiad wyddonol i ddod o hyd i ba fin yn ein dosbarth rydym ni'n ei ddefnyddio mwyaf gwnaethom gyflawni gweithgaredd didoli sbwriel.

In order to help us prepare for a science investigation to discovering which bin in our class we used most, we completed a  sorting activity to sort our rubbish. 

Cynlluniwyd posteri hyfryd gan flwyddyn 3 er mwyn hybu ailgylchu yn y dosbarth.

Year 3 designed some brilliant posters to help promote recycling in the classroom. 

Creu matiau lle / Creating placemats

Ar gyfer diwrnod 'Hwyl i'r Teulu' gwnaeth Blwyddyn 3 greu matiau lle yn ail-ddefnyddio adnoddau wedi'i ailgylchu. Gwelir y lluniau isod yn dangos y broses creu:

Year 3 created  placemats to sell at the 'Fun for the family' day using recycled materials. Below you will find photos of the creative process: 

Milltiroedd bwyd / Food miles

Yn rhan o wers dinasyddiaeth gwnaeth Blwyddyn 3 cymryd rhan mewn gweithgaredd ymchwil. Rhaid oedd dod o hyd i'r milltiroedd bwyd mae ambell ffrwythau yn teithio i'n cyrraedd ni yng Nghymru:

As part of a citizenship lessons Year 3 took part in a research activity. The task was to discover the food miles certain fruit travel to reach us here in Wales:

Picture 1

Plannu llysiau / Planting vegetables

Gwnaeth Blwyddyn 3 fwynhau plannu, tyfu a bwyta letysen:

Year 3 enjoyed planting, growing and eating some luscious lettuce:

                                      
Top