Menu
Home Page

Breuddwyd i Dderwydd - Dream for a Druid

 

Trip i Gastell Henllys

Aeth Blwyddyn 3 ar ymweliad i Gastell Henllys yr wythnos hon i weld sut oedd pobl yn byw yn ystod yr oesoedd Haearn. Cafwyd cyfle i brofi nifer o weithgareddau gwahanol.

 

Blwyddyn 3 went on a trip Castell Henllys this week where they got the opportunity to take part in many activities, have a look at the photos!

Top