Menu
Home Page

Rhifedd / Numeracy

Y tymor yma byddwn yn ffocysu ar y canlynol o fewn ein gwersi Mathemateg /

During this term we will be focusing on the following during our Maths lessons:             

 

  • Dysgu tablau 2, 5, 10, 3 a 4 / Learn times tables 2, 5, 10, 3 and 4      

                                             

  • Ysgrifennu rhifau hyd at deg mil (Bl 3 hyd at fil) / Writing numbers up to ten thousand (Yr 3 up to a thousand)

                                                                                                                                     

  • Adio a thynnu 1, 10 a 100 at unrhyw rifAdding and subtracting 1, 10 and 100 at any number

                                           

  • Amcangyfrif i'r 10 a'r 100 agosafEstimating to the nearest 10 and 100                                                                                                                                                                                                  
  • Cyfri ymlaen ac yn ol mewn camau sy'n ailadrodd / Count forwards and backwards in repetitive steps.                                                                                                                                                                                                                      
  •  Defnyddio arian i dalu am a chyfri newid hyd at £10 (Bl 3 hyd at £5) / Use money to pay for items and calculate change up to £10 ( Yr 3 up to £5)                                                         

 

  • Mesur hyd i'r mm agosaf (Bl3 i'r hanner cm agosaf)Measure length to the nearest mm (Yr 3 nearest half cm)

 

  • Darllen yr amser ar gloc analog a digidol i'r munud agosaf (Bl 3 i'r 5 munud agosaf) / Tell the time on an analogue and digital clock to the nearest minute (Yr 3 nearest 5 minutes)

 

  • Adnabod enwau a phriodweddau siapau 2D a 3D / Recognise names and properties of 2D and 3D shapes.
Top