Menu
Home Page

Helpu eich Plentyn/ Helping your Child

Llawysgrifen/Handwriting

Llawysgrifen/Handwriting 1

Geiriau amledd uchel i'w darllen ar olwg cyntaf ac yna eu sillafu/ High-frequency words to sight read and then spell.

Geiriau amledd uchel i'w darllen ar olwg cyntaf ac yna eu sillafu/ High-frequency words to sight read and then spell. 1

Cyfrif ymlaen ac yn ôl fesul 1,2,3,5 a 10/ Count on and back in 1s,2s,3s,5s and 10s

Cyfrif ymlaen ac yn ôl fesul 1,2,3,5 a 10/ Count on and back in 1s,2s,3s,5s and 10s 1
Top