Menu
Home Page

Dathlu Llwyddiant / Celebrating Success

Mae gan bob plentyn yn Ysgol Gymraeg Pontybrenin ddawn arbennig, p'un ai yn y byd academaidd, chwaraeon, cerddoriaeth, celfeddydol neu rhyw faes arall. Mae ein 'Gwasanaeth Gwobrwyo' wythnosol yn gyfle i ddathlu'r llwyddiannau hyn. Dyma i chi rhai o'n llwyddiannau diweddar ni! 

 

Every child at Ysgol Gymraeg Pontybrenin has a special talent, be it academic, sporting, musical, artistic or in another field. Our weekly 'Celebration Assembly' is an opportunity to celebrate these successes. Here are some of our most recent successes! 

Sêr yr Wythnos! / Stars of the Week!

Ser Cyfnod Allweddol 2 am yr wythnos yn gorffen 24/5/19 / Our Key Stage 2 Stars for the week ending 24/5/19

Ser Cyfnod Allweddol 2 am yr wythnos yn gorffen 24/5/19  / Our Key Stage 2 Stars for the week ending 24/5/19 1

Ser y Cyfnod Sylfaen am yr wythnos yn gorffen 24/5/19 / Our Foundation Phase Stars for the week ending 24/5/19

Ser y Cyfnod Sylfaen am yr wythnos yn gorffen 24/5/19  / Our Foundation Phase Stars for the week ending 24/5/19 1
Cymry yr Wythnos! / 'Welsh of the Week'!

Cymry yr Wythnos yng Nghyfnod Allweddol 2 am yr wythnos yn gorffen 24/5/19 / Our Key Stage 2 'Welsh of the Week' for the week ending 24/5/19

Cymry yr Wythnos yng Nghyfnod Allweddol 2 am yr wythnos yn gorffen 24/5/19  / Our Key Stage 2 'Welsh of the Week' for the week ending 24/5/19 1

Cymry yr Wythnos y Cyfnod Sylfaen am yr wythnos yn gorffen 24/5/19 / Our Foundation Phase 'Welsh of the Week' for the week ending 24/5/19

Cymry yr Wythnos y Cyfnod Sylfaen am yr wythnos yn gorffen 24/5/19  / Our Foundation Phase 'Welsh of the Week' for the week ending 24/5/19 1
Sêr Presenoldeb! / Attendance Superstars!

Llongyfarchiadau i ddosbarth Derbyn Miss West (98%) am ennill gwobr 'Presenoldeb Dosbarth yr Wythnos' yn y Cyfnod Sylfaen ac i ddosbarth Bl 5 Mrs Dando (98%) am ennill y wobr yng Nghyfnod Allweddol 2. Da iawn i chi gyd!

 

Congratulations to Miss West's Reception class (98%) on winning this week's Foundation Phase 'Class Attendance Award' and to Mrs Dando's Year 5 class (98%) on winning the award in Key Stage 2. Well done everyone! (24/5/19)

Llongyfarchiadau mawr i'r 75 disgybl a lwyddodd i gyrraedd presenoldeb o 100% am y tymor hwn. Tipyn o gamp. Da iawn chi! / Congratulations to the 75 pupils who achieved 100% attendance for the Autumn term. Quite an achievement. Da iawn chi! (21/12/18)

Llongyfarchiadau mawr i'r 75 disgybl a lwyddodd i gyrraedd presenoldeb o 100% am y tymor hwn. Tipyn o gamp. Da iawn chi!  / Congratulations to the 75 pupils who achieved 100% attendance for the Autumn term. Quite an achievement. Da iawn chi! (21/12/18) 1
Llongyfarchiadau mawr i'r 75 disgybl a lwyddodd i gyrraedd presenoldeb o 100% am y tymor hwn. Tipyn o gamp. Da iawn chi!  / Congratulations to the 75 pupils who achieved 100% attendance for the Autumn term. Quite an achievement. Da iawn chi! (21/12/18) 2
Llwyddiannau eraill / Other successess

Y Parti Recorders

Still image for this video
Cawsom fraint i weld perfformiad arall gan y parti recorders yn ystod ein sesiwn ganu y bore 'ma. Arbennig!

trim.150B8966-0C3B-4A8A-927F-0620C961CE80.MOV

Still image for this video

Llongyfarchiadau mawr i dîm nofio yr ysgol (Betsi, Jake, Jackson, Jack a Iolo o flwyddyn 4 a Seren, Holli, Milly and Freya o flwyddyn 6) am gynrychioli'r ysgol gyda chymaint o falchder heddiw yng Ngala Nofio Cenedlaethol yr Urdd yng Nghaerdydd. Rhoddodd pawb o'u gorau a chafwyd diwrnod i'r brenin wrth herio rhai o nofwyr gorau Cymru. Profodd tîm Cyfnewid Merched Blwyddyn 6 pa mor dalentog yw plant Ysgol Gymraeg Pontybrenin trwy gipio'r fedal arian yn y ras Gyfnewid Rhydd a'r fedal efydd yn y ras Gyfnewid Amrywiol. Camp arbennig ferched! Pen taith - Budapest, Los Angeles neu Baris ym 2024!

Diolch yn fawr iawn hefyd i Mr Sterl am ei gefnogaeth heddiw ac am drefnu a pharatoi'r tîm mor dda.

 

Congratulations to the school's swimming team (Betsi, Jake, Jackson, Jack and Iolo from Year 4 and Seren, Holli, Milly and Freya from Year 6) for proudly representing the school at today's Urdd National Swimming Gala in Cardiff. Everyone gave of their very best and thoroughly enjoyed the challenge of competing against some of the best swimmers in Wales. Our Year 6 Girls' Relay team in particular showed that we have some of the most talented pupils in Wales at Ysgol Gymraeg Pontybrenin by winning the silver medal in the Freestyle Relay and the bronze medal in the Medley Relay. An outstanding achievement girls! Next stop - Budapest, Los Angeles or Paris in 2024!

A big thank you also to Mr Sterl for his support today and for preparing and organising the team so well. Diolch Mr Sterl!  (21/1/17)

Llongyfarchiadau mawr i Tyler (Bl 4) ar ennill gwobr y 'Martial Arts Hall of Fame' yn noson wobrwyo Martial Arts Illustrated yn Burton-on-Trent yn ddiweddar. Yn ogystal ag ennill nifer o bencampwriaethau byd, Tyler yw enillydd ifancaf y wobr hon. I ddathlu'r achlysur, ysgrifenodd y Prif Weinidog lythyr ato yn ei longyfarch! (wedi ei atodi) Dal ati i wireddu dy freuddwydion Tyler. / Congratulations to Tyler (Year 4) on being awarded the Martial Arts Hall of Fame Award at the Martial Arts Illustrated Awards held in Burton on Trent recently. Tyler, who is a multiple world kick-boxing champion, is the youngest ever recipient of the award. To mark his achievement, he even received a letter from the Prime Minister! (attached). Well done Tyler - keep reaching for your goals! (2/12/16)

Top