Menu
Home Page

Blwyddyn 3 - Miss Williams

Croeso i ddosbarth Miss Williams!

Welcome to Miss Williams' class!

Yma cewch wybodaeth am ein dosbarth
Here you will see information about our class

Cyflwyniadau Llafar

 

Diolch i chi rhieni am eich cefnogaeth arbennig wrth i'ch plant baratoi ar gyfer eu cyflwyniadau llafar. Braf oedd gweld cymaint o adnoddau rhagorol. Mwynheuais i bob un yn fawr iawn! Gwaith gwych, blant! Dwi'n falch iawn ohonoch. X

 

Parents - thank you very much for your excellent support of the children as they prepared for their class presentations. It was truly wonderful to see so many fantastic resources. I thoroughly enjoyed each one! I'm very proud of all the children. X

 

Roedd y plant yn hynod o gyffrous cyn mynd i nofio bore 'ma!

Roedd y plant yn hynod o gyffrous cyn mynd i nofio bore 'ma! 1
Roedd y plant yn hynod o gyffrous cyn mynd i nofio bore 'ma! 2

Gorymdaith Bonedau Pasg 🐣🐰

Gorymdaith Bonedau Pasg 🐣🐰 1
Gorymdaith Bonedau Pasg 🐣🐰 2
Gorymdaith Bonedau Pasg 🐣🐰 3
Gorymdaith Bonedau Pasg 🐣🐰 4
Gorymdaith Bonedau Pasg 🐣🐰 5
Gorymdaith Bonedau Pasg 🐣🐰 6
Gorymdaith Bonedau Pasg 🐣🐰 7

Disgyblion yn derbyn gwobr am bresenoldeb 100%! Da iawn chi.

Disgyblion yn derbyn gwobr am bresenoldeb 100%! Da iawn chi.  1
Disgyblion yn derbyn gwobr am bresenoldeb 100%! Da iawn chi.  2

Gwaith Dylunio a Thechnoleg

Gwaith Dylunio a Thechnoleg 1

Trwynau coch a gwallt gwirion!

Trwynau coch a gwallt gwirion! 1
Trwynau coch a gwallt gwirion! 2

Dylunio a Thechnoleg - blasu bwyd / Design and Technology - food tasting

Dylunio a Thechnoleg - blasu bwyd / Design and Technology - food tasting 1
Dylunio a Thechnoleg - blasu bwyd / Design and Technology - food tasting 2
Dylunio a Thechnoleg - blasu bwyd / Design and Technology - food tasting 3
Dylunio a Thechnoleg - blasu bwyd / Design and Technology - food tasting 4
Dylunio a Thechnoleg - blasu bwyd / Design and Technology - food tasting 5
Dylunio a Thechnoleg - blasu bwyd / Design and Technology - food tasting 6
Dylunio a Thechnoleg - blasu bwyd / Design and Technology - food tasting 7
Dylunio a Thechnoleg - blasu bwyd / Design and Technology - food tasting 8
Dylunio a Thechnoleg - blasu bwyd / Design and Technology - food tasting 9

Castell Henllys

Castell Henllys 1
Castell Henllys 2
Castell Henllys 3
Castell Henllys 4
Castell Henllys 5
Castell Henllys 6
Castell Henllys 7
Castell Henllys 8
Castell Henllys 9
Castell Henllys 10
Castell Henllys 11
Castell Henllys 12
Castell Henllys 13
Castell Henllys 14
Castell Henllys 15
Castell Henllys 16
Top