Menu
Home Page

Hawliau Plant - Children's Rights

           
            

Ein Neges Hawliau Plant / Our Children's Right's Message

Still image for this video

                               

 

                                     

 

Mis Mai

Erthygl 27

Eich hawl i safon dda o fywyd.

Picture 1

         

Daeth Glenys o Childline i'r ysgol unwaith eto y flwyddyn hon i siarad am bwysigrwydd Childline. Cafodd blant yr Iau y cyfle i ofyn cwestiynnau a dysgu y rhifau pwysig a gwefanau pwysig. Mae Childline hefyd yn cefnogi Hawliau Plant fel YGG Pontybrenin 

 

Glenys from Childline came to school once again this year to talk about the work and importance of Childline. The children of the junior department had the opportunity to ask questions and learn the important numbers and websites. Childline too support the Rights of the Child, just like YGG Pontybrenin.

 

Cofiwch ymweld a gwefan Childline os oes unrhyw broblem / Remember to visit the Childline website if you have a problem

 

https://www.childline.org.uk/Explore/Pages/Buddy.aspx

Picture 1
Picture 2
Picture 3
            
Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5
Picture 6
Picture 7
Picture 8
Picture 9
Picture 10
Picture 11
Picture 12
Picture 13
Picture 14
Picture 15
Picture 16
Picture 17
Picture 18
   
Picture 1
Picture 2

Hawliau Plant

Animeiddiad byr yn dangos y modd y mae Llywodraeth Cymru yn ystyried hawliau plant wrth fynd ati i lunio polisïau.

This Is Me : Article 31 and a Child's Right to Play

On Top Of The World" performed by Imagine Dragons Courtesy of Interscope Records under license from Universal Music Enterprises On 1 February 2013, the UN Committee on the Rights of the Child expanded the world's understanding of the child's right to play by adopting a General Comment on Article 31 of the Convention on the Rights of the Child.

      

Cliciwch yma i glywed gan y llysgenhadon Gwych    /    Click here to hear from the Super Ambassadors

                                                      

 

Cliciwch yma i glywed gan Sally Holland CPC        /    Click here to hear from Sallly Holland CCFW

                                              

 

Cliciwch yma i weld gwefan y Comisiynydd Plant  /  Click here to see the Children's Commissioner's Website

                                                                                              

 

 

     
Top