Menu
Home Page

Derbyn - Miss West

Diwrnod Plant Mewn Angen (Children in Need Day)

Diwrnod Plant Mewn Angen (Children in Need Day) 1
Diwrnod Plant Mewn Angen (Children in Need Day) 2
Diwrnod Plant Mewn Angen (Children in Need Day) 3
Diwrnod Plant Mewn Angen (Children in Need Day) 4
Diwrnod Plant Mewn Angen (Children in Need Day) 5
Diwrnod Plant Mewn Angen (Children in Need Day) 6

Dysgu am germau (Learning about germs)

Dysgu am germau (Learning about germs) 1
Dysgu am germau (Learning about germs) 2
Dysgu am germau (Learning about germs) 3

Dathlu Noson Tan Gwyllt (Celebrating Bonfire Night)

Dathlu Noson Tan Gwyllt (Celebrating Bonfire Night) 1
Dathlu Noson Tan Gwyllt (Celebrating Bonfire Night) 2
Dathlu Noson Tan Gwyllt (Celebrating Bonfire Night) 3
Dathlu Noson Tan Gwyllt (Celebrating Bonfire Night) 4

Ymweliad y frigad dan (A visit from the Fire Service)

Ymweliad y frigad dan (A visit from the Fire Service) 1
Ymweliad y frigad dan (A visit from the Fire Service) 2
Ymweliad y frigad dan (A visit from the Fire Service) 3

Dathlu’r Hydref (Celebrating Autumn)

Dathlu’r Hydref (Celebrating Autumn) 1
Dathlu’r Hydref (Celebrating Autumn) 2
Dathlu’r Hydref (Celebrating Autumn) 3

Dysgu llawysgrifen glwm (Learning cursive handwriting)

Dysgu llawysgrifen glwm (Learning cursive handwriting) 1
Dysgu llawysgrifen glwm (Learning cursive handwriting) 2
Dysgu llawysgrifen glwm (Learning cursive handwriting) 3
Dysgu llawysgrifen glwm (Learning cursive handwriting) 4
Dysgu llawysgrifen glwm (Learning cursive handwriting) 5

Bore Coffi Macmillan (Macmillan Coffee Morning)

Bore Coffi Macmillan (Macmillan Coffee Morning) 1
Bore Coffi Macmillan (Macmillan Coffee Morning) 2
Bore Coffi Macmillan (Macmillan Coffee Morning) 3
Bore Coffi Macmillan (Macmillan Coffee Morning) 4
Bore Coffi Macmillan (Macmillan Coffee Morning) 5

Creu patrymau (Making patterns)

Creu patrymau (Making patterns) 1
Creu patrymau (Making patterns) 2
Creu patrymau (Making patterns) 3
Creu patrymau (Making patterns) 4
Creu patrymau (Making patterns) 5

Elen Benfelen a’r 3 arth (Goldilocks and the 3 bears)

Elen Benfelen a’r 3 arth (Goldilocks and the 3 bears) 1
Elen Benfelen a’r 3 arth (Goldilocks and the 3 bears) 2

Ymchwilio a siapiau (Learning about shapes)

Ymchwilio a siapiau (Learning about shapes) 1
Ymchwilio a siapiau (Learning about shapes) 2
Ymchwilio a siapiau (Learning about shapes) 3

Joio yn y Dosbarth Derbyn (Having fun in Reception Class)

Joio yn y Dosbarth Derbyn (Having fun in Reception Class) 1
Joio yn y Dosbarth Derbyn (Having fun in Reception Class) 2
Joio yn y Dosbarth Derbyn (Having fun in Reception Class) 3
Joio yn y Dosbarth Derbyn (Having fun in Reception Class) 4
Joio yn y Dosbarth Derbyn (Having fun in Reception Class) 5
Joio yn y Dosbarth Derbyn (Having fun in Reception Class) 6
Joio yn y Dosbarth Derbyn (Having fun in Reception Class) 7
Top