Menu
Home Page

Ein Gwaith / Our Work

13.10.17

 

Roedd y plant wrth eu boddau yn creu cylchedau trydanol heddiw! 

 

The children thoroughly enjoyed creating electrical circuits today!

Mwynhau yn ein gwersi llythrennedd!

 

Enjoying our literacy lessons!

Rydym wedi bod yn cael llawer o hwyl with ymarfer ein Ffrangeg gyda Miss Colwell! 

 

We we have been having so much fun practicing our French with Miss Colwell! 

Picture 1
Top