Menu
Home Page

Lluniau / Pictures

Homophones

 

During our English literacy lessons this week, the pupils have loved learning all about homophones!

 

Yn ystod ein sesiynau llythrennedd Saesneg yr wythnos hon, mae’r disgyblion wedi mwynhau dysgu am ‘homophones’!

Ymweliad Mr Urdd

A Visit from Mr Urdd

 

Cawsom ymwelydd pwysig iawn yr wythnos hon- Mr Urdd! Dysgom am yr holl bethau gwych y gallwch wneud fel aelod o’r Urdd. 

 

We had a very important visitor this week- Mr Urdd! We learnt about all of the brilliant things you can do as a member of the Urdd! 

Picture 1

'Fy Mharc Delfrydol' 

'My Dream Park'

 

Mae'r disgyblion wedi bod yn brysur trwy gydol yr wythnos yn adeiladu offer ar gyfer eu parciau delfrydol.

 

The pupils have been busy this week building various equipment to go in their dream parks.

Top