Menu
Home Page

Gwyddoniaeth - Science

Yma, cewch flas o'r gwaith gwyddoniaeth rydym yn eu gwneud yn y dosbarth.

Here you will have a taste of the science work we do in class.

Ailgylchu / Recycling

Er mwyn paratoi ar gyfer ymholiad wyddonol i ddod o hyd i ba fin yn ein dosbarth rydym ni'n ei ddefnyddio mwyaf gwnaethom gyflawni gweithgaredd didoli sbwriel.

In order to help us prepare for a science investigation to discovering which bin in our class we used most, we completed a  sorting activity to sort our rubbish. 

Arbrawf defnyddiau / Materials experiment

Yr wythnos hon gwnaethom chwarae pasio'r parsel er mwyn dod o hyd i neges o Siôn Corn. Roedd y neges yn dweud bod y corachod drwg wedi cuddio holl bapur lapio pert Siôn Corn. Felly, roedd yn gofyn i ni i feddwl am ddefnyddiau arall a allai cael eu defnyddio yn lle papur lapio ac yna arbrofi. Dyma ni yn pasio'r parsel ac yn rhestri'r defnyddiau gwahanol:

This week we played pass the parcel in order to discover a message from Father Christmas. The message told us that the naughty elves had hid all of the pretty wrapping paper.  Therefore, Father Christmas asked us to think of different materials that could be used and experiment with them. Here we are passing the parcel and listing the different materials:

Top