Menu
Home Page

Gwyddoniaeth - Science

Yma, cewch flas o'r gwaith gwyddoniaeth rydym yn eu gwneud yn y dosbarth.

Here you will have a taste of the science work we do in class.

Yn ystod tymor yr Hydref mi fyddwn ni yn dysgu mwy am ddefnyddiau.

During the Autumn term we will be learning more about materials and their uses.

Top