Menu
Home Page

Addysg Gorfforol / Physical Education

Dydd Mawrth / Tuesday

Gemau Goresgyn - bydd angen tracwisg ac esgidiau ymarfer. 

Invasion Games - you will need a tracksuit and trainers.

 

Dydd Iau / Thursday 

Gymnasteg - bydd angen byrion a chrys -T 

Gymnastics - you will need shorts and T-shirt

 

 

Top