Menu
Home Page

Rhifedd / Numeracy

Yr hanner tymor yma byddwn yn ffocysu ar y canlynol o fewn ein gwersi mathemateg /

During this half term we will be focusing on the following during our maths lessons:             

 

  • Dysgu tablau hyd at 12 x 12 / Learn times tables up to 12x12      e.e. Un dau yw dau,  dau dau yw pedwar,                            tri dau yw chwech .........                                                                   
  • Ysgrifennu rhifau hyd at filiwn / Writing number to a million                            e.e. Pedwar miliwn  tri chant a phedwar mil                            saith cant dau ddeg tri                                                      4 304 723                                                                                                         
  • Datrys ffracsiwn o rif / Finding the value of a fraction

                   e.e. 1 o 24 = 3   felly  5 o 24 = 15

                  8                    8                                  

  • Adolygu dulliau adio, tynnu, lluosi a rhannu (colofn a grid) / Revising addition, subtraction, multiplication and division methods (column and grid)                                                                                                                                                                                                                  
  • Lluosi a rhannu gyda 10,100 a 1000 / Multiplying and dividing by 10, 100 and 100                                                                                                                                                                                                                     
  •  Cymharu rhifau 1 a 2 lle degol / Comparing decimals                   e.e. 1.2 a 1.12                                                          
  • Defnyddio modd a chymedr / Using mode and mean
Top