Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Sillafu / Spelling

Mae cwis sillafu wythnosol ar ddydd Gwener.

Bydd disgyblion yn derbyn rhestr newydd o eiriau er mwyn ymarfer yn wythnosol. Mae yna gopi o'r geiriau isod:

Weekly spelling quiz is on a Friday.

Pupils will receive a new list of words to practice on a weekly basis. Copies are also available below:

Top