Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Llythyron / Letters

Mae mwyafrif helaeth y cyfathrebu sydd yn digwydd rhwng yr ysgol a chymuned YGG Pontybrenin yn cael ei wneud trwy Parentmail (e-byst a negeseuon testun). Fodd bynnag, o bryd i'w gilydd, bydd yr angen am lofnod ar ddogfen er enghraifft, yn galw am lythyr i fynd adref gyda'ch plentyn. Ar y dudalen hon fe welwch chi gopïau o'r llythyron hynny.

 

The vast majority of our communication with the YGG Pontybrenin community is done through Parentmail (e-mail and text). However, from time to time, the need for a signature on a permission slip for example, will result in a letter being sent home. Here you will find a copy of those letters.

Top