Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Galeri / Gallery Archive: 2015 - 2016

Cyngerdd Nadolig Blwyddyn 5 a 6 - 2015

Year 5 and 6 Christmas Concert - 2015

Cyngerdd Nadolig Blwyddyn 3 a 4 - 2015

Year 3 and 4 Christmas Concert - 2015

Diffyg yr Haul - Eclipse 20/03/15

Trip Blwyddyn 6 i Lancaiach Fawr - Bl 6 Trip to Llancaiach Fawr

Trip Bl 6 i Amgueddfa Abertawe

Cynhadledd Hawliau Plant / Children's Right Conference

Gweithdy Animeiddio / Animation Workshop

Gwaith Celf yr Urdd

Cliciwch ar y ddolen isod i ddarganfod pwy wnaeth y gweithiau

 

Click on the link below to see who made these.

Gwaith L.S. Lowry Bl 5 a 6

Clybiau Crefft yr Urdd / Urdd Craft Clubs

Clwb Animeiddio - Animation Club

Peiriannau Sgrech Bl 5 a 6 / Bl 5 a 6 Roller Coasters

Top