Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Cyngor Ysgol / School Council 2012-2013

Rydym yn cydweithio gyda Miss Ffion Jones yn ein hymgyrch i ddangos ein bod yn "Ysgol Iach". Dyma luniau o'r Cyngor Ysgol yn creu posteri er mwyn atgoffa'r plant ar sut i fyw bywyd iach. Byddwn yn darparu'r posteri o amgylch yr ysgol. 
Dyma'r Cyngor Ysgol gydag ennillwyr y gystadleuaeth!

Dyma ni yn ceisio penderfynu pwy oedd yn fuddugol yn y gystadleuaeth Masnach Deg.....

Yn ein hymgyrch i ddod yn ysgol Fasnach deg, fe wnaethon ni gynnal cystadleuaeth i greu poster Masnach Deg. Roedd llawer o blant wedi cystadlu! Roedd y posteri o safon uchel iawn, ac roedd hi'n anodd i ni ddewis ennillydd. Yn y pendraw, dewison ni 4 poster ardderchog. Bwriadwn gyhoeddi pwy ddaeth yn gyntaf yn ystod y gwasanaeth ar fore dydd Llun. Bydd yr ennillwyr yn derbyn siocled a ffrwythau masnach deg fel gwobr!

 

Dyma'r pedwar poster rhagorol.....

Seren

Paige

Carys

Talia

Croeso i dudalen y Cyngor Ysgol!

 

Mae bachgen a merch o bob dosbarth yn cynrychioli llais plant yr ysgol. Rydym yn rhoi'r cyfle i'r plant i gyd i deimlo'n rhan hanfodol bwysig o gymuned yr ysgol.

 

Hoffwn ni gyflwyno ein hunain.....

 

 

 

Dominic

Ellie

Ethan

Lowri

Joshua

Zac

Charlotte

Daniel

Sam

Amelia

Phoebe

Manon

Owen

Jessica

Austin (Ozzy)

Ein bwriad eleni yw i droi Ysgol Pontybrenin yn Ysgol Fasnach Deg! Rydym yn gweithio gyda "The Fairtrade Foundation" (http://www.fairtrade.org.uk/schools/) er mwyn sicrhau ein bod yn bwrw pob targed erbyn ddiwedd y flwyddyn academaidd. Yn ystod y cyfarfod diwethaf, penderfynon ni i gynnal cystadleuaeth creu poster masnach deg yn yr adran iau. Bydd yr ennillydd yn ennill gwobrwyon masnach deg! Wnewn ni ddangos y poster buddugol ar y dudalen yma!
Top