Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Chwaraeon / Sports Archive: 2015 - 2016

        

Twrnament Pel Droed Diweddar - Recent Football Tournament

 

Cafodd 2 dim o fechgyn blwyddyn 6 gymeryd rhan mewn twrnament pel droed ar Ashley Road yn ddiweddar. Da iawn chi bois.

 

Two teams from Blwyddyn 6 represented the school at an Ashley Road tournament recently. Well done boys.

Mabolgampau Gorllewin Morgannwg 

 

Cafodd y plant llwyddiant a mwynhad heddiw wrth gystadlu yn erbyn ysgolion y Sir!

Timau Chwaraeon yr Ysgol - School Sport Teams

 

    

 

Aeth diwrnod Mabolgampau 2015 yn ddiffws a llwyddiannus iawn er gwaethaf y tywydd tamp. Llys Eynon ddaeth i'r brig ac roedd cystadlu brwd gydol y dydd. Diolch i bawb yn rieni, staff a phlant unwaith eto am eich cefnogaeth gyda'r diwrnod. Ewch i bori trwy'r lluniau isod.

 

The 2015 Mabolgampau Day went swimmingly again this year despite the damp conditions. Llys Eynon came out on top after a day of fierce competing. Thank you to all the parents, staff and children with making the day so much fun. Have a browse through the photos below.

 

             

 

 

 

Mabolgampau Rhys Williams Sport Day

Cafodd yr adran Iau y pleser o gwrdd yr athletwr proffesiynnol Rhys Williams, mab y gwibiwr enwog i dim rygbi Cymru J.J. Williams. Yn ystod sesiwn ymarfer ar gyfer mabolgampau'r ysgol daeth Rhys i sgwrsio gyda'r plant. Pob hwyl i bawb yn y mabolgampau wythnos nesaf.

 

The juniors met the professional athlete Rhys Williams, son of the former Wales winger J.J. Williams, during a sports day practice run. All the best to everyone competing in the sports day.

 

Llwyddiant ar y Maes Criced - Success on the Cricket Field

 

Llongyfarchiadau mawr i dim criced yr ysgol am ennill twrnament yng nghlwb criced Gorseinon yn ddiweddar.

 

Massive congratulations to the cricket team for winning the recent cricket tournament.

Llwyddiant Cwpan Dewi Sant - Dewi Sant Cup Winners

 

Llongyfarchiadau i dim rygbi yr ysgol fuodd yn fuddugol yn nhwrnament Cwpan Dewi Sant ym Mryn Tawe gan chwarae yn erbyn Gellionnen, Llwyn Derw, Bryniago a Login Fach ar eu ffordd.

 

Conratulations to the rugby team who won the Dewi Sant cup recently at Bryn Tawe, playing Gellionnen, Llwyn Derw, Bryniago and Login Fach on their way to victory. 

Swanlinx - Iechyg a Ffitrwydd

 

Ar ôl diwrnod o ymarfer corff yn Abertawe daeth tîm Swanlinx i'r ysgol ar y 24/03/15 i gynnal gweithdy holiadur gyda blwyddyn 5 a 6 lle roedd y cwestiynnau yn ymwneud a ffitwrydd a iechyd y plant. Mae'r holiadur yn cyd-fynd a'n polisi ysgol iach.

 

Swanlix came back to school to complete a survey of healthy lifestyle and fitness which coincides with our Healthy Schools policy.

 

http://www.yggpontybrenin.com/ysgolion-iach-healthy-schools/

John Hartson a'i Reading Stars

Dyma blant Blwyddyn 6 yn cael cyngor darllen a phel-droed gyda John Hartson. 

The Blwyddyn 6 boys getting some reading and football advice from John Hartson.

Sesiynau Ffitrwydd Swanlinx - Swanlinx Fitness Research Sessions

 

Pob blwyddyn mae blwyddyn 5 a 6 yn cael y cyfle i fynychu sesiynau ymchwil ffitrwydd gyda Prifysgol Abertawe. Mae'r plant yn cymeryd rhan mewn amryw o weithgareddau ac mae'r staff yn mesur eu cyrhaeddiad. Rydym wedyn y defnyddio'r data o'u dadansoddi mewn gwersi rhifedd yn y dosbarth.

 

Every year, Blwyddyn 5 a 6 go to the Training Centre of Swansea University to take part in a fitness and health research project. Various activities are held where the children are timed and distances measured and then in class numeracy sessions we use the data to analyze improvement.

Sessiynnau Coleg Gwyr Abertawe

 

Daeth myfyrwyr o Goleg Gwyr Abertawe i'r ysgol i gynnal gweithgareddau chwaraeon gyda blwyddyn 5 a 6 yn ddiweddar. Roedd nifer ohonynt yn gyn-ddisgyblion yr ysgol hon - diolch am eu gwaith.

 

Students from Gower College Swansea came to the school to lead some sports activities with year 5 and 6. Many of them were ex-pupils of this school - many thanks to them.

Sesiynnau Hyfforddi Pêl Fasged - Basketball Coaching Sessions

 

Daeth Ben o'r sir i gynnal sesiynnau hyfforddi pêl fasged a bydd rhai o'r dosbarth yn cynrychioli'r ysgol mewn twrnament yn yr LC2 y tymor hwn.

 

Ben from the county has been in school during the spring term to coach basketball. Two teams from Mr Owen and Mrs Parkhouse's class will represent the school at a tournament in the LC2 later this term.

Top