Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Blwyddyn 3 a 4

Ma Cwtsho coed yn Codi Calon 😍🌳🌿

Rydym yn dechrau deall sut mae’r galon yn gweithio a sut mae ymarfer corff yn effeithio’r galon.

Rydym yn dechrau deall sut mae’r galon yn gweithio a sut mae ymarfer corff yn effeithio’r galon. 1

Rydym wedi bod yn trafod sut i gadw’n ddiogel ar y wê. Roeddem yn ymwybodol o lawer o bethau yn barod ond rydym wedi dysgu tipyn hefyd.

Rydym wedi bod yn trafod sut i gadw’n ddiogel ar y wê. Roeddem yn ymwybodol o lawer o bethau yn barod ond rydym wedi dysgu tipyn hefyd.  1

Y Bocs Becso

Y Bocs Becso 1
Y Bocs Becso 2

Y geiriau doeth ar y Bocs Becso.

Still image for this video

Lles Meddyliol

Still image for this video
Mae’r Pwyllgor Lles, y Cyngor Ysgol a’r Pwyllgor Eco wedi bod yn gweithio ar syniadau i helpu’r disgyblion rannu eu gofidion mewn ffordd breifat ac mewn ffordd sydd yn gyfforddus iddynt.

Dyma’r Pwyllgor Lles yn cyflwyno Bocs Becso i bob dobsarth yn yr Iau.

Mae pob dosbarth wedi creu set o reolau pendant ar gyfer y Bocs Becso. Mae’n barod wedi helpu plant i rannu eu gofidion.

Clwb Coginio: Pitsa Pita

Clwb Coginio: Pitsa Pita 1
Clwb Coginio: Pitsa Pita 2
Clwb Coginio: Pitsa Pita 3
Clwb Coginio: Pitsa Pita 4
Clwb Coginio: Pitsa Pita 5
Clwb Coginio: Pitsa Pita 6
Clwb Coginio: Pitsa Pita 7
Clwb Coginio: Pitsa Pita 8
Clwb Coginio: Pitsa Pita 9

Clwb Coginio: Salad Pasta

Clwb Coginio: Salad Pasta 1
Clwb Coginio: Salad Pasta 2
Clwb Coginio: Salad Pasta 3
Clwb Coginio: Salad Pasta 4
Clwb Coginio: Salad Pasta 5
Clwb Coginio: Salad Pasta 6
Clwb Coginio: Salad Pasta 7
Clwb Coginio: Salad Pasta 8
Clwb Coginio: Salad Pasta 9

Picture 1

Iechyd

 

Rydym ni wedi bod yn dysgu am bwysigrwydd iechyd. Er mwyn fod yn iach mae rhaid i ni wneud ymarfer corff i gadw'n heini. Mae'n bwysig i fwyta'n iach i gael ddigon o egni i chwarae gyda'n ffrindiau. Mae rhaid cofio hylendid fel brwsio dannedd ag ymolchi. Wrth gysgu rydym yn ymlacio'r corff.

Picture 1
Top