Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn โ€“ Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Blwyddyn 1 a 2

Llythrennedd

Stori ar lein/ On-line story

Stori ar lein/ On-line story 1

Geiriau allweddol ar gyfer sillafu / Key words to spell.

Testun Trafod Wythnosol/ Weekly Talk Topics

Darllen a chwblhau brawddegau / Reading and cloze procedure

Geiriau amledd-uchel i'w darllen ar olwg cyntaf ac yna eu sillafu / High-frequency words to sight read and then spell.

Geiriau amledd-uchel i'w darllen ar olwg cyntaf ac yna eu sillafu / High-frequency words to sight read and then spell. 1

Rhifedd

Numicon i 10 / Numicon to 10

Apiau Cymraeg ar gyfer plant/ Welsh aps for children

Apiau Cymraeg ar gyfer plant/ Welsh aps for children 1
Top