Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Blwyddyn 1 a 2

Blwyddyn 2 Mrs Griffiths Yn dysgu am effaith ymarfer ar y corff / Mrs Griffiths’ year 2 learning about the effects of exercise on the body.

Dysgu yn y warchodfa / Learning in our wooded area

Dysgu yn yr awyr agored ar daith yn y Gerddi Botaneg / Outdoor learning in the Botanical Gardens

Blwyddyn 2: Miss West Ioga (yoga)

Blwyddyn 2 Miss West: Dysgu yn yr awyr agored

Blwyddyn 2 Miss West: Gwersi criced gyda’r Urdd

Blwyddyn 2 Miss West: Coginio Bara (Baking bread)

Blwyddyn 1 Miss White-Defnyddio ein synhwyrau yn y warchodfa natur. Nodi beth rydym wedi gweld a chlywed🌿🌿 Year 1 Miss White-Using our senses in the nature reserve. Recording what we can see and hear

Blwyddyn 1 Miss White-Naid noddedig 2019🏅🏅🏅 Year 1 Miss White-Sponsored bounce 2019

Blwyddyn 1 Miss White-Cyfri mewn degoedd wrth symud ac ymestyn yn yr awyr agored🌞🔟🌞Year 1 Miss White-Counting in tens whilst moving and stretching in the great outdoors

Still image for this video

Blwyddyn 1 Miss White-Dysgu Dawnsio Gwerin gyda Nia o’r Urdd🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Year 1 Miss White-Learning Folk Dancing with Nia from the Urdd

333E6516-F236-4E5E-9314-19FCAB06B2DA.MOV

Still image for this video

328F5464-3ECB-42C9-8505-7E5BE1D9A09C.MOV

Still image for this video

Blwyddyn 1 Miss White-Cylchdroi gweithgareddau Addysg Gorfforol er mwyn ymarfer sgiliau gwahanol🎾🤸‍♂️ Year 1 Miss White-Rotating Physical Education activities in order to practise different skills.

Blwyddyn 1 Miss White-Daeth Owen, Swyddog Addysg Gorfforol yr Urdd, i addysgu sgiliau pêl-droed i ni⚽️⚽️⚽️⚽️Year 1 Miss White-Owen, the Physical Education Officer for the Urdd, came to teach us football skills.

8666A96E-13A8-4CDC-810D-9DB81F117DE2.MOV

Still image for this video

F167BF71-C302-4FA3-B451-D6E40E4EB66B.MOV

Still image for this video

Dosbarth Blwyddyn 1 Miss White-Addysg Gorfforol yn yr ardal tu-allan!🏓🎾⚽️ Year 1 Miss White-Physical Education in the great outdoors!

Gwersi yoga yn nosbarth Miss West (yoga lessons)

Naid Noddedig yn nosbarth Miss West (sponsored bounce)

Caffi Cymru dosbarth Miss West-bwyta' n iach (healthy eating at the cafe)

Gofalu am ein gilydd

Mabolgampau Blwyddyn 1 2016

Top