Menu
Home Page

Parti Recorders yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd / Recorder Party at the Urdd National Eisteddfod

Llongyfarchiadau i Barti Recorders yr ysgol ac i'w hathrawes, Mrs Holland, am berfformio mor dda yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd ym Mhenybont ar Ogwr. Hyfryd oedd gweld disgyblion yr ysgol yn rhoi o'i gorau glas ac yn cynrychioli'r ysgol â chymaint o falchder ar lwyfan cenedlaethol. Da iawn chi!

 

Congratulations to the Recorder Party and their teacher, Mrs Holland, for their wonderful performance at the Urdd National Eisteddfod in Bridgend. It was great to see our pupils giving of their very best whilst representing the school on a national stage. Da iawn chi! (29/5/17)

Top